Denetim Hizmetleri
Denetim:
Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. 
 
Muhasebe Denetimi Hizmetleri:
Tüm muhasebe türlerinin üretip sunduğu mali bilgilerin, beklenen amaçları  yerine getirebilmesi, öncelikle bu bilgilerinin doğruluğuna bağlıdır. İşte tüm muhasebe belgelerinin, verilerinin ve bilgilerinin doğruluğu hakkında bir kanıya ulaşmak için geliştirilen muhasebe dalıdır.
Denetim hizmetleri başlığı altında kişiye ve kurumlara özel incelemeli muhasebe, finansal raporlama ve bu konular ile İlgili eğitim hizmetleri vermekteyiz. Müşterinin talebi doğrultusunda raporlar ve yine talebe yönelik özel amaçlı raporlar hazırlamaktayız.KDV çözümleri ve KDV iadeleri hakkında da firmamız hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bunların yanında iç denetim ve yapı analizi, iç kontrol sistem incelemeleri, vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi, var olan muhasebe departmanının kontrolü ve muhasebe kayıtlarının incelenmesi gibi denetim alanına giren uygulamalar da verdiğimiz hizmetler arasında yer alır.
Copyright 2021 - Mali Müşavir Nizar KOTLUK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Mali Müşavir Nizar KOTLUK - Tüm Hakları Saklıdır