Hakkımızda
3568 Sayılı Kanun ve Diğer Yasalar ve Mevzuat Uyarınca  Müşterilerimizin Genel Kabul Görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yasal defterlerini tutmak

Nizar KOTLUK Mali Müşavirlik, 
Çeşitli sektörlerde yer alan şirketlerin muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları departmanlarında çalışmış, 2000 yılından itibaren özellikle Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki vergi ve SGK uygulamaları ile ilgili hizmet vermeye başlamış olan ekibimiz, 2010 yılından günümüze Değer Mali Müşavirlik çatısı altında hizmetlerine devam etmektedir.

Ekibimiz, müşterilerinin tercihine göre dışarıdan ya da yerinde hizmet sağlayarak mali müşavirlik ve muhasebe, muhasebe sistemleri kurma, şirket satın alma, birleşme ve bölünme, nevi değişikliği dahil tüm tescil & sicil işlemleri, sosyal güvenlik mevzuatı, mali danışmanlık, teknik bordrolama, vergi teşvikleri, SGK teşvikleri ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konularında çeşitli hizmetler vermektedir.

Muhasebe, denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 2000 dan beri Türkiye'de Yerel ve Uluslararası kuruluşlara profesyonel hizmet sunan kalite odaklı firmalardan biridir.
'Değerlerimiz' başlığı altında bir araya getirdiğimiz ve tüm aksiyonlarımızda ve davranış biçimimizde bize yol gösteren ortak değerlerle hareket etmekteyiz. 
Değerlerimiz, Çalışma Arkadaşlarımız la birlikte çalışma biçimlerine ve ilişkilerine, Ayrıca Müşterilerimize Hizmet verme ve tüm paydaşlarla ilişki tarzımıza yön vermektedir.
Profesyonel standartlar, kanunlar, düzenlemeler ve şirket içi prosedürler çerçevesinde işimizi yürütürken bu standartların, kanunların, düzenlemelerin ve prosedürlerin her türlü tutum ve davranış ile ilgili yön gösterici olmayabileceğinin bilincindeyiz.

Dolayısıyla, tüm Nizar KOTLUK Mali Müşavirlik personeli ve üye firmaları için geçerli olan "İş Etiği Kuralları"' mız ("Code of Conduct") bulunmaktadır. Bu kurallar değerlerimiz üzerine kurulmuştur ve aynı zamanda  Nizar KOTLUK Mali Müşavirlik üye firmalarının kendi özelliklerine göre daha spesifik ekler oluşturmasına yönelik çerçeveyi de çizmektedir. Meslek hayatına erken yaşlarda başlayarak. 20 yıla yakın mesleki tecrübeye sahibiz

Copyright 2021 - Mali Müşavir Nizar KOTLUK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Mali Müşavir Nizar KOTLUK - Tüm Hakları Saklıdır