Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Muhasebe Hizmetleri

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre müşterilerimizin yasal defterlerini tutuyor ve vergi beyannamelerini hazırlıyoruz. Şirketiniz bünyesinde tutulan muhasebe kayıtlarını, düzenlenen ve gelen faturaları, aylık olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde kontrol ediyor ve beyannamelerinizi onaylıyoruz. Muhasebe ve vergi mevzuatı ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda mali müşavirlerimiz tarafından danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Tescil ve Sicil İşlemleri

Şirket kuruluş işlemlerinde, genel kurul organizasyonlarında, sermaye artış ve azalış işlemlerinde, hisse senedi devir, esas sözleşme tadil, tasfiye, birleşme, nevi değişikliği, pay senedi basımı gibi tescile tabi tüm işlerde danışmanlık hizmetleri sunuyor ve süreci sizin adınıza yönetiyoruz.

Muhasebe Sistemlerinin Kurulması

Muhasebe sistemini şirket bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimiz için taleplerini yerine getirecek muhasebe sistemleri kuruyor, sistemlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Finansal Raporlamalar

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda finansal raporlama formatları hazırlıyor ve haftalık, aylık, üç aylık olmak üzere istenilen sıklıkta finansal raporlamalar gerçekleştiriyoruz.
Copyright 2021 - Mali Müşavir Nizar KOTLUK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Mali Müşavir Nizar KOTLUK - Tüm Hakları Saklıdır